Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

O joge < Články < naspäť

Prečo cvičiť pravidelne?

Rytmus, ktorý žije v dýchaní, okrem úlohy posilňovania vitálnych síl tela a súčasne udržiavania mentálnej koncentrácie, je v spojení aj s vesmírom alebo s vyššími zákonmi svetovo-vesmírneho tvorstva.

Prostredníctvom činného života vedomia prijíma ľudská bytosť rytmiku.

V nádychu cvičenec naberá formy vedomia zo svojich vlastných procesov myslenia a predstavivosti do seba a vo výdychu odovzdáva napokon všetky tie pohybové formy, ktoré spočívajú v jeho schopnosti vedomia do vonkajšieho sveta.