meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Pohyb ako kozmický dych

Pohyb je zviditeľnením kozmického dychu pomocou nervov, svalov, šliach, kĺbov. Jogou sa môžme učiť poznávať tie sily, ktoré vypracovávajú pohyby. Pri štúdiu pohybov obraciame pozornosť k

čistým silám a odtiaľ zasa späť k praktickej skutočnosti foriem. Tak ako skalnatý kopec je formovaný silami z vonka, nie sú to priamo sily samotnej hmoty skál, ale sily zeme, povetria, prostredia, tak aj ľudské telo nie je pohybované a formované silami svojej hmoty. Sila je niečím neviditeľným, čo pôsobí priamo na to viditeľné, na pohybový aparát tela.

Na jogu prichádzajú ľudia s oslabenou chrbticou, s nevyváženou pružnosťou a pevnosťou svalstva, alebo aj s obmedzenou pohyblivosťou kĺbov. Preto sa na cvičeniach tak výdatne venuje pozornosť chrbtici. Sedem stavcov krčnej chrbtice má ľahkú štruktúru a nesie tie formy, ktoré súvisia s našou minulosťou a v nej ukotvené vzorce myslenia. Dvanásť stavcov hrudnej chrbtice predstavuje stred. Je to oblasť srdca, ako stredu telesnosti, podobne ako je slnko stredom slnečnej sústavy. Tu sa uskutočňuje manifestácia vnútornej bytosti človeka. Krížová kosť a kostrč, ktoré sú zrastenými stavcami, predstavujú kompaktnosť, pevnosť a vôľu. Rytmicky vybudovaná živá dynamika v chrbtici dáva nádej pre budúcnosť.

ardha candrasana - polmesiac v stoji

Svaly pracujú v súhre stiahnutia a natiahnutia. Impulz dostredivej sily, kontrakcia, predstavuje prostredníctvom aktivity tela, prácou, priblíženie sa k zemi. Svalmi sa vdýchavame do sveta a vyjadrujeme vôľu k vývoju. Paže a ruky vyjadrujú vôľu po dotykoch a po zúčastňovaní sa na veciach.

V kĺbových priestoroch pôsobí svetelná sila z kozmu. Jednosmerné kĺby sú ako otvárajúce sa okvetné lístky ráno a zatvárajúce sa navečer. Guľovité kĺby sú ako listy rastliny, v ktorých prebieha premena oxidu uhličitého na kyslík, pričom svetlo tu pôsobí ako nevyhnutný faktor. Tieto kĺby majú pohyblivosť do všetkých strán. Pri pohyboch kĺbov sa teda deje nevedomý duševný proces premeny.

Všetok pohybový život je mobilizovaný svetelnou silou. Pochádza z kozmického bytia a je včlenená do individuálnej bytosti človeka, individualizovaná. Rastlina prijíma kozmické svetlo a teplo zvonku. Človek má svetelný éter v kĺbových medzerách a vyzýva telo k pohyblivosti. Svetelný éter má snahu o roztiahnutie, rozšírenie, elastickosť, ohybnosť, snahu o dávanie, o rast. Samotný kĺb je posledným umiestnením svetelného éteru z kozmu v tele.

V chrbtici sú jednotlivé kĺby veľmi málo pohyblivé. Pohybový aparát je výrazom duševného života. Chrbtica je jedinečné, individuálne umelecké dielo harmónie. V chrbtici je ako semeno tvorivá sila života. V prvých troch sedmoročiach ľudského života sa vkladá pohyblivosť do chrbtice. Klíčenie spočíva v krížovej oblasti. Plody prináša hrudná oblasť. Krčná chrbtica je ako miska pre semiačko nového života.

Ásany pomáhajú rozšíreniu individuálnych možností a premieňaniu tela na rozšírenejší, pohyblivejší, estetickejší a dokonalejší nástroj. Pri cvičení ásan je určujúce vnútorné prežívanie a rozvíjanie myšlienok, ktoré nás vedú ku kozmickej harmónii. Tieto myšlienky sú imagináciami, kozmickými múdrosťami stvorenia. V nervovom systéme sa takýmto cvičením zvýši vyžarovacia sila. Nervy v chrbtici umožňujú pohyblivosť údov, a tak celková pohyblivosť je priamo závislá na sile a kvalite našich myšlienok. Duševný život a formy vedomia vplývajú na nervy v chrbtici.

Prežívanie chrbtice a rozšírenie individuálnych možností do netušenej šírky a objektívneho spôsobu poznávania vzniká, keď všetky cvičenia prežívame ako vedomé pozorovacie cvičenia. Znížime tak nebezpečenstvo dominancie hrubých telesných energií. Keby sme zmyslové vnímanie presunuli do vnútra telesnosti, bol by to návrat v evolúcii späť.

Svetelná éterická sila je určovaná hĺbkou a spôsobom cieľovej orientácie našich myšlienok. Svetlá, radostná, ľahká modrá farba tepelného éteru sa prikláňa ku zlatistej. Kľúčom k akémukoľvek liečeniu pohybového aparátu všeobecne, je posilňovanie éterických síl.

Telo je ohraničené, obmedzené, individualizované, avšak svetlo je radosťou, nekonečnosťou, neohraničenosťou aktivity. Dýchaním prijímame vzduch z okolia. Pohybovaním prijímame vyššie cítenia, existujúce v teple vesmíru.

parsva trikonasana - trojuholník stranou

Pohyb sa stáva odpoveďou na vnútorné tajomstvo makrokozmickej vôle, čo je sloboda a ľahkosť nekonečnej mnohorakosti zjavení, melódií a rytmov, oblečených do dychu nezištnej lásky. Jogín, ktorý vzhliada na toto vysoké tajomstvo vôle a pohybu, ktorý je vo svetle, vo vnútornej univerzálnej podstate svetla, uvedomuje si ho a učí sa ho prežívať, nefixuje sa viac na predstavy intelektu a vedy, na motorické nervy, ale zušľachťuje teraz cvičebnú prax ásan väčšou slobodou, nenátlakovosťou a prirodzenou šírkou a otvorenosťou.

Prostredníctvom imaginatívneho pozorovania sa uvoľňujú odpory tela. Vo všetkých cvičeniach, bez ohľadu na to, či majú skôr meditatívny, alebo silový charakter, môže sa vyjadriť jemné ladenie kozmického cítenia, ktoré sa imagináciami rozvinie ponad nervy.

Pri všetkých formách pohybu v ásanách prežívame chrbticu a rozličné smery pohybov. Prežívame telo ako nástroj a pri tom spozorujeme, ako sme telom postavení do priestoru. Samotná chrbtica je semiačkom, ktoré by chcelo klíčiť a utvárať plody. Z chrbtice sa preto rozvinú budúce možnosti. Všetky ásany by sme mali prežívať v pokojnej odpútanosti a bdelom nadhľade popri jasnom formovaní telesnej ohybnosti.

parvatasana - postoj Parvati (hora)

Keď ostaneme bdelí a telo vedieme do určitého smeru pohybu, popri tom zachováme prislúchajúci myšlienkový obsah a zotrváme v tichej koncentrácii so slobodným dychom, tak vzniknú harmonické procesy usporiadavania, pri ktorých sa budú prežívať zmyslové zážitky skutočne z vonka do vnútra a vôľa, ako vnútorná sila bude vyžarovať z vnútra von. Správnym, objektívnym cvičením členeným z Ja a rozvíjaním cítenia rozličných pohybových foriem navodíme prirodzené usporiadanie. Nervový systém môže vyžarovať harmonickým spôsobom zo stredu chrbticového kanálu.

r. 2003

Inšpiratívnym zdrojom pre prácu nášho štúdia jogy Narajana je "Joga z čistoty duše" Heinza Grilla.

Literatúra

O joge < Články <  O joge trochu hlbšie < naspäť