Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

  Joga Narajana 

 

Otvárame aj kurz pre tehotné ženy.

Joga vo Vajnoroch

1. kurz:
každý PONDELOK od 19:45 do 21:00
13.1. - 15.6.2020
Cena za jeden celý kurz: 110 € (22 lekcií)

2. kurz:
každý ŠTVRTOK od 18:00 do 19:00
16.1. - 18.6.2020
Cena za jeden celý kurz: 110 (22 lekcií)
DK Vajnory, Pod lipami 2, Bratislava - Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

 

Joga vo Vernosti

každý ŠTVRTOK od 16:30 do 17:30
16.1. - 18.6.2020
Cena za kurz je 110 € (22 lekcií)
Knižnica Bratislava - Nové mesto - Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

 

 vo vnútri nie je momentálne možné cvičiť
                príďte si zacvičiť v stredu na Koziarku 18:00-19:00
                alebo vo štvrtok do DK Vajnory 18:00-19:00
                kurz pokračuje celé leto na Koziarke

Miesto: Koziarka - Kde to je?

Joga v Rači - Gaštanko

Počas mesiacov apríl, máj, jún, júl, a august sa mení čas aj miesto cvičení:

každý UTOROK od 17:00 do 18:30 hod. 

Miesto: Koziarka - Kde to je?

Cvičenia sú vhodné pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu. Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili alebo sú začiatočníci. Príďte v akomkoľvek počasí. Buď budeme cvičiť vonku ásany, alebo vnútri meditácie.


Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga v MC Hojdana

MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava - Ružinov - KDE to je?
Cvičenia prebiehajú:
v pondelok 17:45 – 19:15 hod.
13.1. - 15.6. 2020
Cena: 125 € za kurz (22 lekcií)
Prineste si podložku na cvičenie.

 

 vo vnútri nie je momentálne možné cvičiť
                príďte si zacvičiť v stredu na Koziarku 18:00-19:00
                alebo vo štvrtok do DK Vajnory 18:00-19:00
                kurz pokračuje celé leto na Koziarke

Miesto: Koziarka - Kde to je?


Joga pre začiatočníkov v Rači

1. kurz:
v stredu 18:00 – 19:30 hod.
15.1. - 17.6.2020 
Cena: 125 € za kurz (22 lekcií)

 vo vnútri nie je momentálne možné cvičiť
                príďte si zacvičiť v stredu na Koziarku 18:00-19:00
                alebo vo štvrtok do DK Vajnory 18:00-19:00
                kurz pokračuje celé leto na Koziarke

Miesto: Koziarka - Kde to je?

2. kurz: 

Počas mesiacov apríl, máj, jún, júl, a august sa mení čas aj miesto cvičení:

každý UTOROK od 17:00 do 18:30 hod. 

Miesto: Koziarka - Kde to je?

Cvičenia sú vhodné pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu. Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili alebo sú začiatočníci. Príďte v akomkoľvek počasí. Buď budeme cvičiť vonku ásany, alebo vnútri meditácie.


Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga pre pokračujúcich v Rači

Informácie o cvičeniach  - tu.

Joga pre začiatočníkov (aj mierne pokročilých) v CVČ Kulíškova

v utorok 19:00 - 20:10 hod. 
14.1. - 16.6.2020
cena za celý kurz: 105 € (21 lekcií)
Centrum voľného času - Kulíškova 6, Bratislava - Ružinov
KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

 

 vo vnútri nie je momentálne možné cvičiť
                príďte si zacvičiť v stredu na Koziarku 18:00-19:00
                alebo vo štvrtok do DK Vajnory 18:00-19:00
                kurz pokračuje celé leto na Koziarke

Miesto: Koziarka - Kde to je?

Joga pre učiteľov, rodičov detí a priateľov waldorfskej školy

Počas mesiacov apríl, máj, jún, júl, a august sa mení čas aj miesto cvičení:

každý UTOROK od 17:00 do 18:30 hod. 

Miesto: Koziarka - Kde to je?

Cvičenia sú vhodné pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu. Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili alebo sú začiatočníci. Príďte v akomkoľvek počasí. Buď budeme cvičiť vonku ásany, alebo vnútri meditácie.


Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

 

   Téma roka 2019-2020:

"Zdravá chrbtica"
Ako súvisí chrbtica s duševnými silami?
Ako súvisí chrbtica s vývinom človeka?
Integrálny prístup

   Téma roka 2018-2019:

"Celostná joga a zdravie"

Podpora celostného vývoja človeka pomocou jogy
a z toho vyplývajúce účinky ásan na zdravie.

Precízne vypracovanie techniky,
ktorá vyplynie z imaginácie.