Tvorivá sila - dýchanie - orgány - procesy

4 základné formy dychu
a sociálne kroky vyplývajúce z ich použitia

STRED
sociálny proces
srdce

              

STROM a KRUH SRDCA
 

ČAS
myšlienkový proces 
pečeň

UTTANASANA + POLMESIAC V STOJI
slobodné dýchanie ... čas

STRED
sociálny proces
srdce

ŤAVA
 

ČAS
myšlienkový proces
pečeň

PLUH - po ásane dýchať do brucha
 

PRIESTOR
citový proces
Obličky
 
 
 

VÁHA + POLOHA NOHY
TROJUHOLNÍK S VÝKRUTOM
Pohyb nevychádza z tela,
ale prichádza z ďalekého kozmu, zo šíravy,
zo slobodného ďalekého priestoru.

TICHO
zmyslový proces
Pľúca
 

JOGA MUDRA
telo uviesť do ticha
a dych motivovaný pokojom

STRED
sociálny proces
srdce

DREP

ČAS
myšlienkový proces
pečeň

 

 

KLIEŠTE
časová aktivita
uvoľnenie, odpútanie
nová aktivita

PRIESTOR
citový proces
obličky
 

HOLUBÍ SED
cit pre formy v priestore
ako dych súvisí s priestorom

TICHO
zmyslový proces
pľúca
 
 
 
 

POLOVIČNÝ DIAMANT
- odpútame sa od privlastňujúceho prežívania,
ktoré chce stále niečo mať, niečo konať, dychtí po obsahoch (životných)
- nezásobujeme už ego ďalšími obsahmi, cieľmi
- zo seba trocha vydať /oddať / venovať preč
- - > otvoria sa nové dvere k budúcnosti