Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Joga pre začiatočníkov

  Joga Narajana 

 

Otvárame aj kurz pre tehotné ženy.

Joga vo Vajnoroch

1. kurz:
každý PONDELOK od 19:45 do 21:00
16.9. - 16.12.2019
Cena za jeden celý kurz: 70 € (14 lekcií)

2. kurz:
každý ŠTVRTOK od 18:00 do 19:00
19.9. - 19.12.2019
Cena za jeden celý kurz: 70 (14 lekcií)
DK Vajnory, Pod lipami 2, Bratislava - Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga vo Vernosti

každý ŠTVRTOK od 16:30 do 17:30
19.9. - 19.12.2019
Cena za kurz je 70 € (14 lekcií)
Knižnica Bratislava - Nové mesto - Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga v Rači - Gaštanko

každý UTOROK od 17:30 do 19:00 hod. 
17.9. - 17.12.2019
Kurz je vhodný pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu. Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili, alebo sú začiatočníci.
Cena za celý kurz: 55 € pre členov klubu Gaštanko (väčšinou rodičia detí navštevujúcich Gaštanka)
                             80 € pre ostatných

Lesný klub Gaštanko
Rača, Knižkova dolina. Prvá chata v pravo nad Amfiteátrom. Kde to je?
Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga v MC Hojdana

MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava - Ružinov - KDE to je?
Cvičenia prebiehajú:
v pondelok 17:45 – 19:15 hod.
16.9. - 16.12.2019
Cena: 80 € za kurz (14 lekcií)
Prineste si podložku na cvičenie.


Joga pre začiatočníkov v Rači

1. kurz:
v stredu 18:00 – 19:30 hod.
18.9. - 18.12.2019
Cena: 80 € za kurz (14 lekcií)

2. kurz: 
vo štvrtok 18:00 - 19:30 hod.
19.9. - 19.12.2019
Cena: 80 € za kurz (14 lekcií)
Prosím, prihlasujte sa vopred.
KS Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre pokračujúcich v Rači

Informácie o cvičeniach  - tu.

Joga pre začiatočníkov (aj mierne pokročilých) v CVČ Kulíškova

v utorok 19:00 - 20:10 hod. 
17.9. - 17.12.2019
cena za celý kurz: 70 € (14 lekcií)
Centrum voľného času - Kulíškova 6, Bratislava - Ružinov
KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre učiteľov, rodičov detí a priateľov waldorfskej školy

každú stredu 16:35 - 17:55 hod.
18.9. - 18.12.2019
Cena za celý kurz: 70 € (14 lekcií)
v eurytmickej miestnosti
Waldorfská škola
v Bratislave -Nové mesto na Vihorlatskej ul. - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

 

   Téma roka 2019-2020:

"Zdravá chrbtica"
Ako súvisí chrbtica s duševnými silami?
Ako súvisí chrbtica s vývinom človeka?
Integrálny prístup

   Téma roka 2018-2019:

"Celostná joga a zdravie"

Podpora celostného vývoja človeka pomocou jogy
a z toho vyplývajúce účinky ásan na zdravie.

Precízne vypracovanie techniky,
ktorá vyplynie z imaginácie.

SURJA  JOGA

    Joga Narajana

Ako sa duša môže stať slnečnou?

 

Joga a rakovina

prevencia a podpora liečenia RAKOVINY

 

Vo všetkých kurzoch sa v školskom roku 2018 - 2019 venujeme téme JOGA A ZDRAVIE. Obzvlášť v prvej polovici roka 2019 oživujeme tému "JOGA A RAKOVINA".


 

   tuladandasana - váha

Ponúkame jedinečné kurzy jogy, jogy pre život, jogy s účinkami na zdravie, najmä pre ľudí s onkologickým ochorením. V priebehu asi 20 rokov sme rozvinuli celkom špeciálny prístup k jogovým cvikom, k telu, k duši človeka tak, aby prospievali telu aj duši a podnecovali tie liečivé sily, ktoré sú u týchto ľudí oslabené. Avšak ich pôsobenie blahodarne vplýva všeobecne na zdravotný stav pre všetkých ľudí aj ako prevencia proti rakovine, alergiám, poruchám imunity a iným častým chorobám.

Cvičenia sú koncipované celostne. To znamená, že v jednej ásane sa riadne pocvičí aj telo, aj sily duše. Prítomná je samozrejme aj spirituálna stránka človeka. Vzniká z toho prvotná harmónia všetkých zložiek ľudskej bytosti.

 

   samdhistana - andrejov kríž

Ale to najdôležitejšie je v pojme SURJA. Cvikmi, a to nie len telesnými, sa pestujú slnečné sily duše a pretepľujú človeka. Spôsobujú poriadok, vnášajú "rád" do človeka, podobne ako slnko na nebi spôsobuje poriadok a rytmus v Slnečnej sústave. Tak ako slnečné svetlo a teplo prichádza k človeku, ktorý je na Zemi, zhora aj tie sily, ktoré majú liečivo pôsobiť na telo, prichádzajú zhora. Nie je to telo, čo vybudí liečebné pôsobenie, ale sú to sily, ktoré sú mimo tela a pôsobia naň zvonku, zhora, z duševno-duchovných sfér človeka.

   

   sarvangasana - sviečka

Všetko, čo na hodinách jogy robíme je vedomé, jasné a pomerne jednoduché. Cvičíme ľahké rozcvičky, bežné klasické ásany, jednoduché cvičenia duševných síl a relaxácie.

Učíme sa pasivitu a očakávajúci postoj túžiaci po zdraví premeniť na aktívnu tvorbu obrazu zdravého človeka a o nové formovanie zdravých postojov duševných aj telesných. Tajomstvo spočíva nie v tom čo robíme, ale v tom, ako to robíme.

urdhva mukha paschimottaasana - balančné kliešte

Nové postoje, nové myšlienky, nové životné sily, nová jogová vôľa ...

V časti Joga a rakovina sa dočítate o novej prirpavovanej knižke, v ktorej na príkladoch množstva cvičení popisujeme hlavné hlboké princípy práce v hore uvedených kurzoch. Knižka vznikla rozpracovaním myšlienok Heinza Grilla, ktoré na našich cvičeniach uvádzame do života.

V časopise LA SPERANZA vychádzala séria článkov o joge. Jeden z nich si môžete prečítať TU.

anjaneyasana - polmesiac

Cvičenia sú zamerané na nájdenie a vytvorenie nových síl pri riešení hraničných situácií s úmyslom prekročiť hranicu a ísť ďalej po novom. Na hranici sa odpútame od starého spôsobu (života, cvičenia, nazerania), aktívne vytvoríme pokoj a nadhľad a s plným vedomím začneme tvoriť nové sily, nové podmienky, nové cesty.

Naša ponuka cvičení je bohatá svojím obsahom a otvára priestor pre prílev nových síl a budovanie nových kvalít vo Vašom živote. Joga je pružný cvičebný spôsob a my sa Vám venujeme z pozície potrieb moderného európskeho človeka. Prastaré jogové cviky sú prepracované na súčasný stupeň vývoja ľudstva, aby Váš vývoj napredoval do budúcnosti.

 

  Téma roka 2018-2019:

joga a rakovina

  Téma roka 2017-2018:

životné sily človeka - ich poznávanie a tvorenie

Ako cvičenia pôsobia?

Posilnenie a budovanie imunity pomocou jogy

Oživenie a rozvíjanie svetelného metabolizmu prirodzenými spôsobmi

Budovanie nových životných síl

Zvýšenie kvality života a tvorba zdravých postojov

Podpora liečby, prevencia a podnietenie vlastných liečivých sí

Účinky cvikov:

prostredníctvom pohybu a stimulácie tela

dopĺňaním a vybalansovaním energetického potenciálu

tvorbou nových síl a aktívnym impulzom z vedomi

Je možné cvičením jogy prebudiť k životu celý organizmus?

Je možné cvičením jogy priviesť do človeka tie tepelné a svetelné - slnečné sily, ktoré práve pri riadení buniek chýbajú?

Vnútorná stabilizácia a scentrovanie vedie k upevneniu sily Ja v človeku

Zdravá sila a pružnosť chrbtice je základom radostného a prirodzeného života

Oživenie prúdenia životných síl, aby sa človek opäť včlenil do prúdu života

Telesné a duševné teplo

Rytmické formovanie cvikov

Harmonizácia krvného obehu

Osvieženie a podnietenie všetkých partií tela

Upokojenie a stabilizácia

 

bhujangasana - kobra

CVIČENIA PRE ZAČIATOČNÍKOV:

 • posilňovacie a naťahovacie cvičenia
 • REKONDÍCIA
 • rozcvičovacie cvičenia – auto mobilizácia chrbtice
 • REHABILITÁCIA
 • správne držanie tela
 • REVITALIZÁCIA
 • cvičenia na harmonizáciu energetických dráh
 • ásany – cviky jogy
 • rozvíjanie vedomia a nových postojov
 • REGENERÁCIA
 • uvoľnenie stresu
 • RELAXÁCIA
 • rozličné techniky relaxácie
 • dychové a očistné cvičenia
 • cvičenia koncentrácie a meditácie

Ponúkame Vám uvedenie do sveta jogy pomocou základných cvikov hatha-jogy. Postupne cvičením získate pohyblivosť, silu a pružnosť.

Súčasne sa stane pohyblivé aj Vaše vedomie, naučíte sa koncentrácii a dozviete sa ako pôsobia cvičenia jogy na Vaše zdravie a ako nastoliť väčší duševný pokoj.

Po niekoľkých týždňoch pobadáte súvislosť toho, čo sa učíte na cvičeniach s Vašim bežným životom a začnete pomaličky rozumieť, aký súvis má joga s kvalitou prežívania Vášho života.

Naučíte sa umeniu relaxácie.

Na cvičeniach dbáme na voľné školenie dychu a porozumenie významu dychu.

Cvičenia pôsobia tvorivo a harmonizujúco.

Na začiatočníckom kurze sa venujeme nasledovným oblastiam:

 • Základné ásany – cviky vedomia a tela
 • ľahké dychové cvičenia slobodnej dychovej školy
 • relaxácie
 • základné cvičenia duše – koncentrácia...