Včelie meditácie - včelí jed

V živom svete sa dajú rozlišovať dva protichodné druhy procesov. Jedny spôsobujú rozpúšťanie alebo rozplývanie a druhé smerujú k ustrnutiu a stuhnutiu. Podľa učiteľa Heinza Grilla si musíme starostlivo zvoliť meditačný obsah v myšlienkach a pretvoriť ho do obrazov. Živo si teda predstavme, ako tie prvé majú charakter ohnivý a tie druhé zemitý. V živých organizmoch vedú tie prvé k zápalom a tie druhé ku kôrnateniu. 

Celá živá planéta Zem, ale aj všetko živé na nej, zvieratá, rastliny, aj ľudia starnú, kôrnatejú, strácajú pružnosť a schopnosť tvárnenia, a celkom by ustrnuli, keby nedostávali neprestajne protiliek, ktorý pôsobí opačne, teda oživujúco, rozohňujúco, teda zápalovo. Včelí jed, ale taktiež aj jedy iných druhov hmyzu alebo rôzne kyseliny preduchovňujú chladnúcu hmotu, dodávajú impulz oživenia a zvýšenia bdelosti. Rudolf Steiner o tom prednášal pod titulom "Podstata včiel a kozmická chémia", v knižnom vydaní je to uvedené na s.255.

Spomeňme si na tú pálčivú bolesť, keď nás pichne včela alebo poštípe mravec. Spomienka vyvolá pocitovú predstavu. Vieme si teda predstaviť, ako sa postihnuté tkanivo zapáli, ako sa pôsobením včelieho jedu rýchlejšie rozprúdi krv v ľudskom tele. Jed teda musí obsahovať niečo, čo rovnako, ako keď organizácia ľudského Ja, teda to duchovné v človeku, poháňa krv, poháňa aj včelu k jej obehovej činnosti v prírode. Po bodnutí včelou, táto sila v krvi vzrastie, krv začne ohnivejšie prúdiť. To znamená, že včelí jed obsahuje tajuplným spôsobom to, čo u človeka nazývame ľudské Ja. Jedy vo všeobecnosti priťahujú a zbierajú z okolia duchovno a sú jeho nositeľmi.

Včela svoj jed taktiež potrebuje, aby mala rovnako ako človek tú obehovú silu, ktorá v ľudskom tele poháňa krv. Včelí jed podnecuje prúdenie včiel - robotníčok po krajine. A na to je potrebná naozaj výdatná sila včelstva, aby bolo schopné vykonávať tú nesmierne intenzívnu obehovú činnosť po celom kraji. Kvôli tomu má včelstvo svoj včelí jed.

Obrovské množstvo včiel denne vylietava z úľov. Usilovne navštevujú kvety a pritom každej kvetine darujú kvapôčku svojho jedu ako dar z lásky. Bez neho by nemohlo nastať kozmické oplodnenie a rastlina by strácala schopnosť tvoriť semená. Odkvitnutím by tak skončil rastlinný proces a nebolo by možné nijaké znovuoživenie rastlinnej bytosti. Keď však kvetina dostane včelí jed, malinkú kvapôčku žiarivého, ohnivého jedu, jej bytosť precitne a zabezpečí prechod k novej generácii.

A temnota smrti je tak prejasnená, presvetlená, preteplená, oživená malilinkým, skoro nepatrným, avšak nesmierne významným darom včely. Odumierajúca kvetina dostáva od milujúcej včely rozpaľujúci a oživujúci liek, aby mohla vytvoriť životaschopné semená. Človek skutočne porozumie včelám iba vtedy, keď sa nebude riadiť iba vonkajším zmyslovým vnímaním a intelektom, ale bude ich vnímať s určitým vnútorným nazeraním.

Prebudenie rastliny ako duchovnej bytosti je podmienené maličkou kvapkou svietivého včelieho jedu, ktorý rastlinu prevedie od procesov vädnutia k tvorbe nových zárodkov života v podobe semien. Ba dokonca, keď tieto myšlienky a predstavy vedieme ďalej a pozrieme sa na to, čo spôsobuje všade, v celej prírode aj v ľudskom tele jemne rozptýlená kyselina mravčia alebo ďalšie kyseliny a jedy, uvedomíme si, že ani ľudstvo by sa bez týchto všadeprítomných a pôsobiacich látok nemohlo rozmnožovať, lebo by nedokázalo vytvoriť mužské semeno. Tieto látky sa veľmi jemne rozptýlené nachádzajú v lese, na rastlinách, v ľudskom tele, vo vzduchu, všade. Rudolf Steiner uvádza, že človek v potravinách prijíma kyselinu šťaveľovú a premieňa ju vo svojom tele na kyselinu mravčiu, ktorú potrebuje. 

 

Uvedené myšlienky a predstavy neskonzumujme iba ako informácie, ale použime ich ako meditačný obsah. Možno si bude treba prečítať text viackrát, aby si človek dokázal vytvoriť jeden výstižný obraz. Vytvorme si živý a dynamický obraz o včeľom jede, skoncentrujme ho a postavme ho pred seba, aby sa stal predmetom koncentrácie a meditačným obsahom. 

Výživa  <   včelí med  <  cvičenia  <   Včelie meditácie   <   späť