JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Včelí med

 

Včelí med

 

Med pôsobí liečivo nie iba na telo človeka, ale na všetky bytostné články. Podobne liečivo pôsobí aj propolis a vosk až do všetkých článkov ľudskej bytosti, dokonca až do síl morálky. Včelstvo je nositeľom vysokej sociálnej bytosti a sprostredkováva pre človeka možnosť pripojenia sa na duchovný prúd smerujúci do budúcnosti.

 

 Chystáme sa tu uverejniť myšlienky o vzťahu človeka a včiel a súvisiace cvičenia.

 Včela je jediný živý tvor, ktorý dokáže žiť z farebnej nádhery kvetov, z ich nektáru, peľu, a vôní bez toho, aby niečo zničil. Dokonca práve naopak, opeľovaním prinesie rastlinám schopnosť vytvoriť plody.

Včely sa živia bez ničenia.

Nektár kvetov je zdrojom sacharidov, peľ je zdrojom bielkovín.


 Včelstvo je jeden celok. Jednotlivé včely predstavujú články celku a navzájom rytmicky a múdro spolupôsobia v silnej súvislosti s tým, čo sa odohráva v ich blízkom aj veľmi vzdialenom okolí.

Čo sa deje v procese rojenia?

 

Včely si svoj oporný orgán - voskové plásty budujú samé zo seba. Vosk vytvárajú vlastným telom, vo voskových žľazách.

Včely nosia idey od človeka k človeku prostredníctvom elementárnych bytostí.

Včela robotnica sa celkom vzdala pohlavnosti a intenzívne napĺňa ovzdušie nezištnou čistou láskou.

Pri včelárení sa riadime prirodzenými potrebami včelstiev. Nechávame ich stavať vlastné voskové dielo bez medzistienok. Rozmnožovanie si včelstvá zabezpečujú prirodzeným rojením. Zimné zásoby tvorí ich vlastný mäd.

Charakter umiestnenia včelína výrazne a priamo ovplyvňuje zdravie a kvalitu života včelstiev.

HLAVNÉ MEDONOSNÉ RASTLINY

Ľudstvo stratilo inštinktívnu múdrosť. V súčasnosti máme rozvinúť múdrosť novým a vedomým spôsobom a priniesť exaktné poznatky do chovu včiel. Z poznatkov súčasných materiálne a chamtivostne orientovaných včelárov sa môžeme mnohému priučiť, tomu, čo včelstvám prospieva, ale aj spoznávať to, čo im škodí. Avšak ponad to sa snažíme tvorivo hľadať nové cesty poznania a uskutočňovania múdrosti vo včelárení. Schopnosť vžívania sa, vciťovania, vnímania celku včelstva citom nám povie, kam a ako máme umiestniť včelín a ako so včelstvami zaobchádzať.

ČO SA DEJE, KEĎ NA KVET PRILETÍ VČELA?

 

Rudyard Kipling -     Včely

 

Načúvaj včelám, keď si s nimi,

môžeš skryť, čo chceš pred blížnymi,

my sa to chceme dozvedieť.

Kto mlčí, nedostane med...

 

Ty nevesta v deň skvelý

do biela odetá,

chcú všetko počuť včely,

inak preč odletia.

len tak do končín iných,

sa prosto niekam stratia.

No ak ty nezradíš ich,

ony tiež nezradia ťa.

 

Či svadba je, zrod, pohreb,

novosti v zámorí,

to čo ti dušou pohne,

sa včelám hovorí.

Keď letia tam i naspäť

pomedzi vejáre,

vrav o všetkom,

veď na svet zvedavá včela je.

 

Nečakaj pod stromami

vtedy keď blesk má prísť

a nikdy pred včelami

neprejav nenávisť,

zmiznú do končín iných,

do neznámeho kúta.

Ak nezarmútiš ty ich,

včely ťa nezarmútia

 Knižku Ralfa Rösnera "Včelstvo" v slovenčine si môžete objednať na Facebooku "Maja včela" (píšte do správy).

 

Literatur

  1. Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  2. Rudolf Steiner: Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  3. Rudolf Steiner: Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre, GA 348 (1997), ISBN 3-7274-3480-5 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  4. Rudolf Steiner: Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen, GA 351 (1999), ISBN 3-7274-3510-0 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org

text uverejníme onedlho

tézy:

sociálnosť človeka v minulosti a dnes

sociálnosť a skupinovosť

sociálnosť a individuácia dnes

vzťah človeka a včiel

joga, individuácia a sociálnosť človeka

Na duchovnú úlohu včiel a na ich vzťah s človekom sme my ľudia zabudli, a preto sme upozorňovaní prostredníctvom klieštika, aby sme sa rozpamätali.

Cvičenia na vstúpenie do živého vzťahu so včelstvom a komunikáciu

O pôvode včiel a svetelného koreňa

Včelí med  <   späť

Cvičenia na vstúpenie do živého vzťahu so včelstvom a komunikáciu

R.Steiner pre Helmuta von Moltkeho, 11.dec.1915, GA 40, s.27 napísal:

 

Keď pokoj vlny duše vyhladí

     a trpezlivosť rozprestrie sa v duchu,

Božie slovo prúdi

     vnútrom človeka

a snuje mier

     večnosti

          v behu času

              do všetkého života.

Na stránke uverejníme konkrétne cvičenia duše, ktoré sú aplikáciou cvičení duše od Heinza Grilla.

Pôvod včelstva a svetelného koreňa

Ak sa chceme priblížiť duchovnej bytosti svetelného koreňa, potom bude tak málo primerané označiť bytosť svetelného koreňa za rastlinu, ako je málo vhodné označenie včelstva za zviera alebo hmyz. Svetelný koreň aj včelstvo sú podľa Ralfa Rößnera, ktorého tu citujeme, nositeľmi vysokej duchovnej venušanskej bytosti ktorá nie je ani žiadnou z bytostí duchov rastlín, ani duchov zvierat. Pokiaľ náš pohľad ostane obmedzený iba na vonkajší obraz javu – svetelného koreňa, prirodzene, máme pred sebou rastlinu z rodu Dioscorea.

Ak by sme napríklad človeka zredukovali na jeho fyzické „zvieracie" telo, nebudeme ho vnímať správne. Nebolo by primerané, ani keby sme ho stotožnili iba s jeho vegetatívnym éterickým telom, nazývaného aj sústavou tvorivých síl alebo aj životných síl. Ani keby sme sa pozreli na duševnosťou prifarbené životné prejavy bežného sebavedomia človeka, nedostali by sme vnem jeho vlastnej duchovnej podstaty, ktorá sa neustále chce znova inkarnovať. Iba až by sme pozorovali jeho vlastné duchovné bytostné jadro, dostali by sme pravú predstavu o bytosti človeka. (pozri: R. Steiner: GA 16 Cesta k sebapoznaniu človeka)

Keď sa takým istým spôsobom, ako na človeka, pozrieme na svetelný koreň a na bytosť včiel, môžeme pozorovať nasledovné: Svetelný koreň a včelstvo sa nenachádzajú na tej istej duchovnej rovine (podľa Rudolfa Steinera - devachan) ako ostatné rastliny, príp. zvieratá. Sú to bytosti, ktoré v staroatlantských časoch človek - mysterijný majster „vyrobil" alebo splodil. Ich skutočná súčasná domovina je inde. Svetelný koreň aj včelstvo pochádzajú z atlantských mysterijných miest, z magického spojenia zvieraťa, príp. rastliny, ktoré sa obetovali, s duchovnými venušanskými bytosťami. Predtým boli tieto duchovné bytosti pôvodcami, podnecovateľmi alebo zdrojom sociálnych štruktúr v ľudských spoločenstvách a síce až do momentu vloženia Ja do ľudských bytostí. Toto oddelenie pôsobenia venušanských bytostí spôsobujúcich sociálnosť ľudí sa podľa Rudolfa Steinera udialo približne uprostred atlantskej epochy.

Na rozdiel od ducha človeka, ktorý sa má v priebehu zemského vývoja iba postupne stále silnejšie spájať s pozemskými bytostnými článkami – fyzické telo, éterické telo a astrálne telo, duchovné bytosti, ktoré stoja za včelstvom a za svetelným koreňom, sa pomocou kňazov magicko-kultickým spôsobom spojili už počas atlantskej epochy. Pretože u včelstva a u svetelného koreňa nemuselo prebiehať spájanie predsa len tak veľmi rozdielnych bytostných článkov pomaly a kontinuálne, ako to bolo u človeka, a kvôli snahe o harmonické spojenie, museli byť u spomínaných venušanských bytostí ich bytostné články oddelené. A tak éterické telo venušanských bytostí bolo spojené s pôvodne samotárskou osičkou a ich astrálne telo bolo spojené s pralesnou popínavou figou, ktorá potom bola zušľachtená na svetelný koreň. Iba tak sa mohli duchovné svojbytie - manas a životný duch - buddhi venušanských bytostí natrvalo a plodne spojiť so zemským ľudským vývinom kvôli ešte len klíčiacej slobodnej vôli človeka oddelene od jeho sociálnych schopností. Dnes, v čase duše vedomej, sa človek ako jedinec dokáže ujať sociálnosti a spirituálnosti v zmysle duchovných svetov stále vedomejšie. Podľa Ralfa Rößnera s tým súvisí misia svetelného koreňa aj včelstva.

včely   <  späť

svetelný koreň <  späť

Rytmické a múdre spolupôsobenie včiel

Mnohí, ktorí včely spoznávajú, žasnú nad nádherami včelieho spolužitia. Včelstvo chápeme ako celok. Jednotlivé včely predstavujú články celku a navzájom rytmicky a múdro spolupôsobia v silnej súvislosti s tým, čo sa odohráva v ich blízkom aj veľmi vzdialenom okolí.

 

Čím to je, že včelstvo nesie takú ohromnú schopnosť spolupôsobenia a súladu?

Všimnime si jednu výraznú vlastnosť jednotlivých včiel. Prevažná väčšina včiel sú včely robotníčky, ktoré sa vzdali pohlavného života. Matkou všetkých včiel je iba jediná včela v celom úli. Voláme ju matička alebo aj kráľovná. Samčiu úlohu nesie neveľký počet trúdov.

 

A tak láska včiel sa nevyžíva predovšetkým v pohlavnosti, ale je prenesená do duševnosti čeľade. V celom včelstve citiť múdru lásku včiel ako určitú nehmotnú substanciu. A z tejto vzájomnej nepohlavnej lásky, ktorou je presýtený celý úľ, pochádza to obdivuhodné spolupôsobenie všetkých včiel vo včelstve.

Rudolf Steiner v Dornachu dňa 3. februára 1923 prednášal v rámci cyklu o zdraví a chorobe (s.317): "Včely majú taký život, že je potlačené, mimoriadne silne potlačené to, čo sa u ostatných zvierat prejavuje v pohlavnom živote."... "Život lásky je najskôr niečím duševným. Len tým, že toto duševné prepracuje určité orgány tela, stanú sa tieto orgány prejavom, výrazom života lásky. A keďže u včiel je život lásky potlačený, vlastne je stiahnutý iba do jedinej včely, do včelej kráľovnej, všetok osstatný pohlavný život v úli sa premieňa na celý ten včelí zhon múdreho spolupôsobenia včelstva."

Ďalej Steiner uvádza súvislosť života včiel a spôsobu včelej lásky vo včelstve s planetárnym stavom venušanským: "Včely sú celkom vydané vplyvu planéty Venuše, rozvíjajú život lásky v celom úli. Je to múdry život... Túto nevedomú múdrosť včely rozvíjajú vo vonkajšom konaní. A tak tu máme vo včelom úli ako substanciu to, čo sa v nás vlastne vyžíva práve iba vtedy, keď naše srdce vyvíja lásku. Celý úľ je vlastne preniknutý životom lásky. Jednotlivé včely sa lásky zriekajú, aby ju rozvíjali v celom úli. A tak až vtedy začíname rozumieť životu včiel, keď nám je jasné, že včely akoby žili vo vzduchu, ktorý je presiaknutý láskou."

 

Včelí med  <   späť