meditácie

články

meditačná práca s pojmami - pojem: kresťanské duchovné pôsobenie, pojem: éterické sily

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Výlet

 V stredu sme robili veľké množstvo cvičení počas celodenného výletu.

Čoskoro uverejníme ich popis a priebeh aj s fotografiami.

cvičení ásan aj cvičení duše

 

Semináre  <  stručné správy zo seminárov  <  Leto 2018  <  späť