„ Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Teplo

V nedeľu, pondelok a utorok sme sa venovali poznávaniu a tvorbe tepelného éteru.

Doplníme popis jednotlivých dní, cvičení a ďalších aktivít.

cvičení ásan aj cvičení duše

Semináre  <  stručné správy zo seminárov  <  Leto 2018  <  späť