meditácie

články

meditačná práca s pojmami - pojem: kresťanské duchovné pôsobenie, pojem: éterické sily

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Teplo

V nedeľu, pondelok a utorok sme sa venovali poznávaniu a tvorbe tepelného éteru.

Doplníme popis jednotlivých dní, cvičení a ďalších aktivít.

cvičení ásan aj cvičení duše

Semináre  <  stručné správy zo seminárov  <  Leto 2018  <  späť