Joga pre ľudí s hlbším záujmom

  Joga Narajana

Žiaden kurz momentálne nie je otvorený.


Joga v Rači - Knižková dolina - na hrebeni

čas a miesto cvičení:

každý UTOROK od 17:30 do 19:00 hod. 

Kurz trvá od 14.9. do 14.12. 2021

Miesto: Rača - "u Katky" - Knižková dolina, na hrebeni, vyžiadajte si info: kontakt 

Cvičenia sú vhodné pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu.
Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili alebo sú začiatočníci.
Budeme cvičiť ásany aj meditácie.
Prieste si podložku na cvičenie.

Prosím, prihlasujte sa vopred.

Žiaden kurz momentálne nie je otvorený.

Joga pre pokračujúcich v Rači

Cvičenia prebiehajú:
v STREDU 17:30 – 19:00 hod.
KS Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Téma školského roka 2021 - 2022: INTEGRITA

Žiaden kurz momentálne nie je otvorený.

 

  Téma roka 2018-2019:

"Celostná joga a zdravie"

Podpora celostného vývoja človeka pomocou jogy
a z toho vyplývajúce účinky ásan na zdravie.

Precízne vypracovanie techniky,
ktorá vyplynie z imaginácie.

  Téma roka 2017-2018:

 životné sily človeka - ich poznávanie a tvorenie

   Téma roka 2016-2017 bola:

dimenzia duše človeka a jej prejav prostredníctvom tela

energetické centrá duše - čakry - lotosové kvety

 

  Téma roka 2015-2016 bola:

CENTROVANIE DOVNÚTRA

A

OTVORENIE NAVONOK

1. časť - september a október:

Rozvíjanie sily, ktorá nás oslobodzuje od nadvlády animality v nás.

centrovanie

zakladanie myšlienky

individuálne bytie v rámci spoločenstva

Cvičenia jogy pomáhajú vytvárať vnútorné sily osobnosti, aby bola schopná odvážneho a slobodného postoja voči okoliu, aby bola schopná zvládať konfrontáciu so svetom, informačné tlaky a nápory moderného sveta.

Slobodné dýchanie

 

  Téma v školskom roku 2014 - 2015 bola:

JOGA a rozvíjanie telesného a duševného potenciálu človeka

myšlienka ako zdroj

telo ako nástroj


metódami modernej integrálnej jogy
podľa jogovej školy Heinza Grilla "Joga z čistoty duše".

Literatúra:

Heinz Grill:

     „Duševná dimenzia jogy"

     „Preduchovnenie tela"

       O joge trochu hlbšie

 

     konasana - široké roztiahnutie

 

      bhujangasana - kobra

Prineste si vlastnú podložku na cvičenie.

Ponúkame Vám rozšírenie množstva jogových cvičení, ale predovšetkým prehĺbime prístup k sebe samému, k širokému aj blízkemu okoliu a k cvikom. Sústredenejšie cvičenia nám poskytnú rozšírenie vedomia a zbieranie skúseností na vyšších úrovniach cvičení.

Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka. Skutočná joga je nebeským kvetom, ktorý smeruje svoje okvetné lístky z nadzmyslovej roviny do vnímateľných pomerov sveta.

Pohyb je prejav života. Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť. Prízvuk sa kladie na kvalitu prístupu, rozvoj estetického vnímania, smer nasadenia osobných síl a jasnosť v rozhodnutí.

Cieľom nie je technický perfekcionizmus, ale vnútorný zmysel cvičení a ich reálna symbolika v živote. Táto joga zohľadňuje telesne-duševnú konšteláciu dnešného Európana a vedie k objektívnemu poznaniu.

Integrálna joga v praxi.

Obohacovanie pokladu skúseností, aby mohli vstúpiť nové svetelné kvality:

Náročnejšie ásany –estetický a tvorivo-umelecký prístup

cvičenia oslobodzujúce sily myslenia od dychu

relaxácie s cieľom prehlbovania rozlišovacej schopnosti

koncentrácia, meditácia...

 

na cvičeniach viac rozvíjame:

hlbšie porozumenie sebe samému

rozvíjanie a tríbenie síl duše – myslenie, cítenie a vôľa

pestovanie nových kvalít a síl človeka

diskusie na hlbšie témy jogy štúdium textov