Čo je to vývoj?

Ľudský intelekt slúži človeku na chápanie zákonov zmyslového sveta a jeho nositeľom je jeden orgán - mozog. Na chápanie zákonov duchovných svetov potrebujeme tiež náležité orgány.

Ako sa vyvinuli naše fyzické orgány? Tým, že na nich pracovali vonkajšie sily: sily Slnka, sily zvuku. Tak vzniklo oko, tak vzniklo ucho. Neutrálne nezreteľné orgány, ktoré spočiatku neumožňovali vnikanie zmyslového sveta, sa iba pozvolna formovali a otvárali. Tak sa budú formovať a otvárať aj naše duchovné orgány, ak na nich budú pracovať správne sily.

Aké sú to však sily, ktoré sa vrhajú na naše zatiaľ ešte neostré duchovné orgány? Na astrálne telo človeka počas dňa naliehajú také sily, ktoré pracujú proti jeho vývoju a ktoré dokonca umŕtvujú orgány, ktoré mal predtým, než dosiahol jasné denné vedomie. Predtým človek vnímal astrálne dojmy. Okolitý svet k nemu hovoril pomocou farebných obrazov - výrazovou formou astrálneho sveta. V priestore okolo neho sa vznášali živé, vnútorne členité obrazy ako výraz sympatie a antipatie. Potom sa tieto farby akoby priblížili k povrchu vecí a predmety získali pevné obrysy. To bolo v dobe, kedy sa fyzické telo človeka stávalo stále pevnejším a členitejším. 

Keď sa jeho oči naplno otvorili fyzickému svetlu, keď sa mu pred duchovný svet položil závoj - mája, astrálne telo začalo získavať dojmy z okolitého sveta okľukou cez fyzické a éterické telo a ono samo ich potom predávalo Ja, odkiaľ vstupovali do vedomia človeka. Človek tak bol neprestajne zamestnaný, neustále činný. Ale to, čo do neho takto vnikalo a formovalo ho, neboli plastické utvárajúce sily zodpovedajúce jeho vlastnej povahe. Boli to sily, ktoré ho stravovali, ktoré ho umŕtvovali, aby sa prebudilo jeho vedomie Ja. Iba v noci, keď sa opäť ponoril do rytmicky duchovného, pre neho rovnorodého sveta, sa nanovo posilnil a mohol dodať sily fyzickému a éterickému telu. Z odporu dojmov, z umŕtvovania astrálnych orgánov, pôsobiacich v človeku nevedome, vznikol život jednotlivého Ja, vedomia Ja. Zo života smrť, zo smrti život. Kruh hada sa uzavrel. Teraz musia z tohto prebúdzajúceho sa vedomia Ja prichádzať sily, ktoré v odumretých pozostatkoch predošlých astrálnych orgánov opäť rozdúchavajú život a plasticky ich utvárajú. 

K tomuto cieľu ľudstvo smeruje.

podľa Rudolfa Steinera