Meditácia ako spôsob poznávania

O spôsobe cvičenia:  Trojčlennosť cvičenia duše – meditácia