O joge < Články <  Joga a kvety < naspäť

Svetelný metabolizmus a obeť

Obeť je bránou k životu a tiež bránou k liečeniu. Obeť je spájajúci impulz medzi duchom a hmotou. Cesta obete vedie cez tvorivý princíp utvárania myšlienok, cez koncentráciu a teda cez premenenie autonómneho plynutia myšlienok. Po premenení sa myšlienková rovina stáva spájajúcou silou duše.

Oslabením, alebo nerozvinutím slnečných tvorivých, organizujúcich a usporiadavajúcich síl duše vzniká oslabenie svetelného metabolizmu, ktorý je súčasťou duševného života.

Tepelný metabolizmus, kde nositeľom tepla je krv, má výraz v látkovej výmene. Svetelný metabolizmus môžeme študovať prostredníctvom štúdia kremíka. Kremík je úplne iný ako železo v krvi, alebo napríklad horčík. Nemôžme ho prijať jedlom.

Nedostatok kremíka v organizme alebo nesprávny kremíkový proces je spôsobený bojmi v duši. V svetelnom šate človeka sa tvoria trhliny, diery, bloky, čierne jaskyne. Pocitovo sa nám telo javí ako ťažšie a tiež na chrbtici sa prejavujú disharmónie svetelného metabolizmu, lebo chrbtica nesie v sebe svetelné zárodky budúceho vývoja. A keď sa tento vývoj neuskutočňuje v progresívnom tempe, trpí tým chrbtica.

Prečo je kremíkový proces narušený? Čo je to kremíkový kozmický proces? Zviditeľnený je napríklad v prasličke, alebo v obilí. Tu zreteľne vidno tryskanie zo stredu, z vnútra smerom navonok. Je to obraz procesu z ducha smerom do matérie. Praslička dokonca po prvom štádiu prekonáva nižší stupeň bytia, hubovitý, a vrastá do slnečného bytia.

U človeka kremíkový proces začína v kostiach, v najstvrdnutejšej časti ľudského tela, a smeruje cez kožu navonok. Ak je svetelný metabolizmus narušený, koža priam hltá svetlo zvonka, miesto toho, aby žiarila von. Chybná dynamika kremíka spôsobuje tuhnutie svalstva aj celej chrbtice. Dynamika sa nemôže správne rozvíjať zo substanciálnej éterickej sily, zo životnej sily.

Celá táto chorobná situácia je teda spôsobená nedostatkom obete, lebo duševné procesy sú nasmerované u človeka dnešnej doby opačne. Ľudská duša je berúca, konzumujúca, ba dokonca aj pri pokusoch o liečbu. Ak nastúpi v duši obeť, to znamená, ak sa situácia obráti, človek sa stane dávajúci, namiesto berúceho, smerovanie vyžarovania sa obráti a započnú procesy liečenia.

Človek však takého obratu spočiatku nie je schopný, ba ani nechápe dôvody, prečo by mal svoj postoj meniť. Preto liečebná práca musí započať v oblasti myšlienkového porozumenia. Až z porozumenia môže vytrysknúť sila schopná premeny, schopná obete. Až potom sa svetelný metabolizmus môže začať zaceľovať a rozvíjať do krásy, ktorá človeku prislúcha.

r. 2006