JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga a kvety

O joge < Články < naspäť

Joga a kvety

V dvanástich kapitolách ponúkame praktické myšlienky o cvičení jogy, náčrt o súvislostiach človeka a sveta rastlín a o rozvíjaní a podporovaní liečivých a tvorivých schopností človeka prostredníctvom jogy.

trikonasana - trojuholník