O joge < Články <  Joga a kvety < naspäť

Výchova vedomia ako liečebný proces

Svetlo nesieme v nás a toto svetlo sa navonok prejavuje. Ako? Čo je to svetelný metabolizmus? Ako sa uskutočňuje vchádzanie svetla do organizmu? V akom vzťahu je naše telo k vonkajšiemu svetlu?

Myšlienky sú v skutočnosti sily svetla. Avšak dávajúci a vyžarujúci aspekt svetla musíme v sebe ešte len vypestovať. Myšlienky musia byť v našom vnútri podporované aktívne. Náš bežný myšlienkový život je iba chaotickou tieňohrou, ktorá je mimo našej kontroly. Našou mysľou prebleskuje kadečo, v rôznych farbách a úrovniach svetelnosti, alebo skôr temnoty.

Myšlienky vnímame, až keď sa ich obsah rozbalí a premietne na fyzický orgán mozog. Avšak keby sme boli schopní vnímať myšlienky zvonka svojej mysle, javili by sa nám ako svetlá. Podobne ako vidíme hviezdy na nočnej oblohe. A keby sme sa zas stali bytosťou s kozmickým vedomím, vnímali by sme svetlo hviezd podobne, ako teraz vnímame svoje myšlienky.

Pri skúmaní sveta rastlín zisťujeme, že ak ich necháme rásť bez slnečného svetla, iba pôsobením iných síl, prevažne mesačných, podporíme silne vitálny rast a rastlina má tendenciu k prebujnelému, ničím nekontrolovanému, avšak dosť bezforemnému a nepeknému rastu. Vidíme, že svetlo slnka je pre rastlinu organizujúcou silou, ktorá dáva formu, krásu a lesk.

V človeku tiež musíme roznietiť slnečnú silu s rovnakými kvalitami ako má vonkajšie slnko, avšak toto svetlo pôsobí zvnútra. Svetelná látková výmena je teda čistou myšlienkovou vôľou, alebo tiež čistou citovou vôľou. Je to slobodná myšlienka v koncentrácii, ktorá žiari a pretepľuje citový život. Našou snahou na cvičeniach jogy je preorganizovať, prepodstatniť myšlienkový život tak, aby sa myšlienková sila stala koncentrovanou svetelnou silou srdca.

Pri výchove myslenia dbáme na to, aby sa chaotické polotemné sem-tam svetielkovanie premenilo na cieľavedomú, usporiadanú a koncentrovanú tvorivú prácu vedomia. V dnešnej dobe je u každého svetelný metabolizmus porušený. Vznikajú permanentné miesta nedostatku, porušený je celý proces, pretože ľudstvo nepracuje vedome a aktívne na svojom vývoji. Nie je celkom v súlade s vývojovými rytmami.

Spirituálny a mentálny aspekt človeka sa nenachádza vo vzájomnej harmónii. A preto je potrebné celkom konkrétne a cieľavedomé ošetrovanie, liečenie, alebo rozvíjanie svojho svetelného potenciálu.

r. 2006