O joge < Články <  Joga a kvety < naspäť

Aktivácia vedomia

V tých oblastiach duše sme zrelí, schopní a zdraví, v ktorých sme bez zábran spojení s duchovným životom. Sme slobodní, keď schopnosti môžu pôsobiť v našej duši integrálne, bez ovplyvňovania zvonku. Máme potom položené základy v určitej časti Brahman a naše vedomie sa môže slobodne pohybovať.

Kroky oslobodzovania zo symbióz a závislostí a kroky vstúpenia do konkrétnej, vedomej a s Brahman zjednotenej skutočnosti, do slnečnej skutočnosti, sa daria iba po malinkých čiastočkách a poukazujú na vlastné tvorivé prepodstatnenie.

V tých častiach duše, v ktorých sme sa stali slobodní, nachádzame sa sami v sebe na pevnej pôde, alebo stojíme na pevnom základnom kameni. Slnko svieti touto oblasťou cez srdce. Na tejto ceste stojíme dnes na samom začiatku všetkých snáh a máme pred očami veľmi ďaleký cieľ.

Cesta oslobodzovania nevedie zo spodku nahor, od vôle k mysleniu, alebo od telesných cvikov, telesných energií smerom k duchovným cvičeniam, k meditácii, ale vychádzajúc od tvorivej sily v myslení smerom k citom a až nakoniec k vôli, alebo k prejavu vôle v konaní.

Prvá aktivita v joge, ktorú podporujeme a školíme je aktivizácia tvorivého myšlienkového procesu a zaoberanie sa obsažnými cieľmi, ktoré sú najskôr myslené a v predstavách vybudovávané. Neskrotené vitálne sily môžu potom takto dostať lepšie usporiadanie a už po krátkej námahe vznikne lepšia duševno-telesná rovnováha.

Myslenie nadobúda šťastnejšie usporiadanie a vzťah k pocitom a tieto zas stoja v teplom slnečnom vzťahu ku skrytým impulzom vôle. Na základe toho sa môžu vnútorné sily srdca zhromažďovať a dá sa ľahšie prežívať postavenie Ja v rámci celého svetského a duchovného života.

Keď Brahman, tvorivá skutočnosť, bez zábran ako svetlo slnka svieti do vnútra vlastného života, potom je pozícia Ja udomácnená v rovine adhikára, v slnečnom regióne. Medzičlánok, astrálny región, ostáva bez zábran, bez tieňov, tak ako nebo bez mrakov, a tak sa môže svetlo usídliť vo vnútri srdca.

Nedostatok svetla v našom duševno-duchovnom obale sa podobá na temné diery. To svetlo, ktoré človek v sebe nesie ako jednotu najrozličnejších odtienkov svetla, farieb alebo prúdov energií sa v prírode jagá rozdrobené na jednotlivosti v podobe ríše rastlín. Ľudské cnosti, tie Božie iskry, sa ako jednotlivé drahocennosti trbliecu v mnohopočetnosti kvetín.

V sedemčlennosti človeka sa každá úroveň chveje vo vlastnej energetickej frekvencii. Osobnosť by mala byť vedená a organizovaná vyšším slnečným Ja. Kvety vibrujú na rovnakej frekvenčnej úrovni ako potenciál vyššieho Ja, ktorý sa chce v človeku vyjadriť a môže sa s týmto potenciálom dokonca spojiť priamo.

Pri cvičení s určitými kvetmi sú temné diery v svetelnom šate duše zaplavované nadradeným energetickým chvením a negatívne duševné stavy sa rozpúšťajú ako sneh na slnku. Temnú blokádu, ktorá sa chveje v nižšej, disharmonickej frekvenčnej úrovni, zaleje krátkodobo svojou harmonickou frekvenciou. Tak dostane potenciál vyššieho Ja posilu a môže robiť opatrenia na odstránenie blokády.

r. 2006