„ Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Vnímanie s rozšíreným vedomím

vnímanie živých bytostí

   vnímanie ľudí

   vnímanie prírodných bytostí

vnímanie neživých objektov

  vnímanie neživej prírody

  vnímanie človekom vytvorených objektov

na stránke pracujeme - budeme tu uvádzať konkrétne cvičenia

O joge  <  cvičenia duše  <  späť