Mantra Šrí Krišna Govinda

Preklad a popis významu a noty čoskoro doplníme.

spievanie

Mantry  <  späť