O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Zostava na rozvíjanie 5. lotosového kvetu Višudha

Dôraz na fyzickú formu, fyzická forma ásany je výrazom myšlienky.
Konkrétnosť, praktickosť, jasnosť.
Tvorme predstavy vo svojom okolí.
Obaľme sa predstavou, vytvorme tým kontakt s okolím.
Ochranný aspekt myšlienky – ochranný svetelný obal.
Predstava je sprievodca človeka, už nie je sám.
NOVÉ – prinesie to nové životné sily.
Nový krok – rozpnutie.
S novým začiatkom je spojená ČISTOTA. Nový život je čistý.
OTVORENOSŤ – senzibilná PRÍTOMNOSŤ
SLOBODNÉ DÝCHANIE – súvislosť myslenia a dýchania - oslobodzovanie.

Zostava:

Ak si chcete pozrieť ásanu na fotografii, kliknite na názov.
Prosíme ospravedlňte nás, že nemáme ku všetkým ásanám fotky.

KRÍDLA (pakšati)

VÁHA (tuladandasana) - Slobodné dýchanie, zážitok diaľky 

PODVIHNUTÁ VÁHA - otvorenie, ľahkosť, odpútanie od násilia

TROJUHOLNÍK (trikonasana) – Rozpínanie do šírky
Dýchanie do šírky hrudného koša

TROJUHOLNÍK V ĽAHU NA CHRBTE (supta trikonasana) – 

ĽAH NA CHRBTE (šavásana) - Dýchanie do šírky hrudného koša 

SVIEČKA (sarvangasana) - stred 

POLOHA BALANSOVANIA (saumuchjasana) - jasanie zo srdca

ĽAH NA CHRBTE (šavásana) - Dýchanie do stredu hrudníka 

sklápačky

RYBA (matsjasana) - sloboda 
diferencované myslenie a konanie

POLOHA HLAVA-KOLENO, kliešte  (paščimottanasana) - úsilie bez násilia 

KLIEŠTE S VÝKRUTOM  (parivrtta džanu širšasana)
diferencované konanie, slobodné dýchanie, odpútanie od násilia
tri pohyby:
1. rozpínanie chrbtice zo stredu do diaľky
2. postupné vytáčanie chrbtice do výkrutu od spodu nahor
3. kontrakcia v spodnej chrbtici a súčasne dôraz na uvoľnenie pliec 

ŠIKMÁ ROVINA (purvotasana) - ľahkosť

ŠIKMÁ ROVINA s TROJUHOLNÍKOM (vasišthasana)

SED (sukhásana) - Dýchanie do výšky, pod kľúčne kosti

POLMESIAC(aňdžanejasana) - - odpútanie a nový začiatok
nátlaky sa uvoľnia, ak konáme z vedomia a s vnímaním
striedavá hra dvoch prvkov:
   odpútanie a
   vynaloženie nových síl po novom

GESTO JOGY (joga mudra)- odpútanie a nový začiatok 
odvaha k odpútaniu
dýchanie do chrbtových partií

ĽAH NA CHRBTE (šavásana) - Dýchanie do hĺbky brušného priestoru 

RELAXÁCIA a 4 smery nádychu

Šírka – do spodných rebier do šírky

Hĺbka – do brucha

Výška – pod kľúčne kosti

Stred – do oblasti srdca, do stredu hrudného koša

MANTRY:

Vande sat čit ánanda
Om namo narajanaja
Om džagat íšvara
Džjoti do

Literatúra od Heinza Grilla:

Harmónia v dýchaní
Nová jogová vôľa
Duševná dimenzia jogy (v slovenčine)
Preduchovnenie tela (v slovenčine)
Kozmos a človek
Sedem sedmoročí a sedem energetických centier
Bytostné tajomstvo duše

O joge  Zostavy ásan <  späť

 

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť