„ Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

  Telesné cviky jogy - ásany

usporiadané podľa hľadiska fyzického tela: (+ zdravotné účinky ásan na fyzické telo)

          ásany v stoji

          ásany v sede

          ásany v ľahu

          obrátené ásany

          predklonové ásany

          záklonové ásany

          výkrutové ásany

          rovnovážne ásany

          úklonové ásany

usporiadané podľa hľadiska duševnej dimenzie:

          muladhara čakra

          svadhistana čakra

          manipura čakra

          anahata čakra

          višudha čakra

          adžňa čakra

          sahasrara čakra

 zostavy ásan - na samostatné cvičenie

Ásana

Heinz Grill

Život vnímavého cítenia,
bdelá hľadiaca imaginácia
zažíva sa v prežívaní telesnej formy.

V cítiacom hlbokom zmysle,
v dotknutí inšpiráciou
prežíva sa duša zjednocujúc
v nadobudnutí harmónie.

Slobodné prežívanie svetla myšlienok
a mlčiace pokojné odovzdanie sa
je teraz oboje dané,
pre žitie lásky v tele.

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

O joge <   späť