meditácie

články

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga je viac než ásana.

Dýchanie a tvorivá sila

Vnímanie prirodzeného dýchania - v šavásane  

STRED – SRDCE – predstavy – sociálny proces
Kruh srdca / dychový kríž
široké roztiahnutie  ťava  / anantásana - trojuholník v ľahu na boku  
Vnímať dýchanie do stredu

ČAS – PEČEŇ – odpútanie a nový začiatok
Mostík  1-nohé kliešte  a kliešte s výkrutom pluh 
Vnímať dýchanie do hĺbky
Tanečník  

STRED – SRDCE
Drep – sociálne pole

ČAS – oscilácia
Predlkon a záklon v stoji   

PRIESTOR - OBLIČKY – proces citovej vnímavosti
Oscilácia – Váha  + poloha nohy / trojuholník s výkrutom    
Vnímať dýchanie do šírky
Kobra  / holubí sed 

TICHO – dýchanie do hrotov pľúc
Joga mudra   / polovičný diamant  
Ásana podľa vlastného výberu – dlhá výdrž

RELAX 4 smery nádychu – šírka, hĺbka, výška, stred

KONCENTRÁCIA – oslobodiť dýchanie od myslenia

Tak, ako človek dýcha, tak formuje aj svoje vzťahy v živote.
Tak, ako človek dýcha, tak utvára celkové sily v tele aj v psychike.

Cvičenia podnietia zdravú tvorbu bielkovín v tele, ktorá priamo súvisí s činnosťou štyroch hlavných orgánov – srdce, obličky, pečeň a pľúca, pomocou ásan a pomocou slobodnej dychovej školy.

Štyri formy dýchania (do hĺbky, do šírky, do stredu a nahor) postupne krôčik po krôčiku rozvíjame viac a viac, keď tvorivá sila bude preniká vždy o stupeň ďalej a ďalej.

Tieto štyri formy dychu môžu byť veľkou pomocou pri tom, ako tvorivé sily vhodne používať v živote. Život potrebuje rozvinutie pomocou priaznivých predstáv a z nich vykonaných kreatívnych činov.

Dych sa takýmito cvičeniami stáva čistýma dávajúcim nástrojom života.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť