meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Spätné spievanie melódie

Bežné spievanie prebieha celkom intuitívne a človek sa väčšinou melódiu učí napodobovaním. Pri tom používa sily, ktoré kedysi v prvých rokoch používal na všetko učenie. Mohli by sme ich nazvať sily mesačné.

Ak sa však chceme zapojiť do vývoja a nespievať piesne alebo mantry iba zo starých zdedených síl, ktoré sme dostali už v detstve do vienka, musíme sa naučiť používať pri spievaní sily slnečné. Účinok na vlastnú bytosť, ale predovšetkým účinky na okolitých ľudí a na prírodné bytosti, sú nedozierne odlišné od toho prvého spôsobu spievania.

Toto cvičenie spievania v spätnom slede melódie môžeme najskôr poňať veľmi nenásilne a hravo. A účinky sa v každom prípade dostavia. Zvýši sa práve jemnosť, vnímavosť, bdelosť a najmä činnosť Ja ako 4. článku ľudskej bytosti. Je to cvičenie, ktoré vedie okamžite k čistote, jasu a k tvorbe éterického tepla a svetla.

Spievanie melódie odzadu okrem toho, že začleňuje človeka do prúdu vývoja ľudstva, buduje predpoklady lepšej sociálnosti jednotlivca a tiež zvyšuje imunitné sily organizmu.

Nácvik môže prebiehať spočiatku veľmi jednoducho. Nemusíme siahať ihneď po zložitých melódiách. Začať môžeme aj len dvoma po sebe nasledujúcimi tónmi rôznej výšky. Po zaspievaní tejto prvej dvojice tónov zaspievame tie dva tóny v opačnom poradí.

Potom pokračujeme troma tónmi, z ktorých prvý alebo druhý sa zopakuje na tej istej výške. Variant je veľké množstvo a najmä, ak už priberieme ešte tretí tón, alebo štvrtý ... alebo ak sa pokúsime toto cvičenie urobiť s celou, čo i len krátkou piesňou.

Človek pri tom môže dobre vnímať, ako sa celkom inak formuje jeho pôvodný vzťah k melódii a k spievaniu a taktiež, čo sa v jeho bytosti týmto cvičením mení. Rovnako môže vnímať aj účinky tohto cvičenia na svoje okolie, predovšetkým na ľudí, ale aj na zvieratá, rastliny a napríklad aj na elementárne bytosti. Sociálny vplyv je badateľný aj neškolenému pohľadu.

Cvičenie - spätný priebeh   <  späť