Voskové plásty ako pamäť včelstva

Vnútorným orgánom včelstva sú voskové plásty, ktoré včely vytvárajú samy zo seba. Predstavujú pre nich akoby kostru, ale aj miesto, kde uchovávajú svoju potravu, kde vychovávajú svoje potomstvo, kde sa fyzicky stretávajú a komunikujú, a ktoré plní aj funkciu pamäte. Sústava voskových plástov tvorí obraz okolitej kveteny a celej krajiny v jej životnej dynamike. Postupne, ako včely stavajú voskové plásty od hora smerom nadol a od stredu úľa smerom k periférii, do istej miery sa mení aj kvalita vosku, podľa voskového materiálu, ktorý na stavbu vytvárajú vo svojich voskových žľazách. Aký vosk včely vytvoria závisí od potravy a toho, čo vo svojom okolí práve dokážu nazbierať a tiež od okolitých, už vystavaných plástov alebo od typu medzistienky, na ktorej ich včelár núti stavať. Ideálnym by bolo, leby nedostali od včelária žiadnu predlohu - medzistienku. Plást teda v podobe včelami vytvoreného vosku uchováva v sebe históriu toho, čo včely v období výstavby priniesli ako potravu a ďalšie materiály.

Hneď ako sú prvé voskové bunky hotové, včely do nich uskladňujú od hora med a poniže peľ. Aj tieto dva materály súvisia s druhmi kvetov, s ich nektárom a peľom a tak nie iba samotný vosk, ale predovšetkým obsah voskových buniek tvorí obraz histórie alebo druh pamäte včelstva v podobe postupne meniaceho sa druhu medu a peľu. Potom počas zimy včely konzumujú zásoby od najmladších, až po najstaršie, a preto v predjarí, tesne predtým, než začínajú kvitnúť prvé vŕby a liesky, žijú zo zásob medu práve z tohto prvého jarného obdobia a ich jedálniček sa spojí do kruhu. Od minuloročných zásob z najskorších kvetov, plynule prechádzajú k tohtoročným čerstvým lieskam a vŕbkam. V tomto zmysle sa teda dá hovoriť napríklad aj o tom, že voskové plásty a ich obsah tvoria určitý druh pamäte včelstva.

Výživa  <   včelí med  <  cvičenia  <   Včelie meditácie   <   duch úľa  <  späť