KRÍŽ

zostava ásan – Veľká Noc - 2007

Andrejov kríž

Senzibilizácia pohybu

Predklon v stoji

Strom

Trojuholník stranou

Sviečka

Pluh

Mostík

poloha hlava-koleno s 1 nohou pokrčenou

Šikmá rovina

Ťava

trojuholník v ľahu na boku

Točný sed

Holubí sed

duchový kríž

relaxácia