Cvičenia duše

Človek - ryba - ideál

Človek nesie dve prúdenia. Jedno smeruje k opätovnému spojeniu s vesmírom, s jednotou, z ktorej všetko vzniklo a druhé prúdi smerom k zrodeniu individuálneho človeka, ktorý vystupuje z celku ľudstva, aby prežíval vlastné svojbytie.

Najvýraznejšou charakteristikou je u tohto človeka sila viery v tom najvšeobecnejšom zmysle. Nejde o nijaké konkrétne vierovyznanie lebo o príslušnosť k nejakej skupine, ale o najvnútornejšiu silu duše, ktorá dokáže myšlienku prepracovať na ideál a aj ho uskutočniť.

Človek je plný fantázie, morálnej fantázie. Rád splýva, pohyblivo plynie v mnohostranných premenách. Muzikálna citlivosť mu umožňuje bohaté vnímanie nálad. Empaticky sa vžíva do okolia a ľudí spoznáva cez jemnocit a súcit. Otvorenosť, jemnosť, mäkkosť a povoľnosť spôsobuje aj veľkú bezbrannosť a zraniteľnosť.

Človek je plný tušení a pocitov, necháva im voľný priebeh. Jeho intuícia a ochota vedie k dôverčivosti a k naivnej bezstarostnosti. V sociálnom cítení sa vyznačuje láskou, pokorou, vysokou ľudskosťou a zmyslom pre spravodlivosť.

Má rozvinutú túžbu po slobode a zjednocujúcej pravde. Vedomie ja nemá presné obrysy, všetko e u neho premenlivé a plynúce. Žije vo svete bez obmedzení, bez presného poriadku a nejakých strnulých štruktúr. Všetko sa vyvíja, mení a on v tom vie plávať.

Súcit ho ženie do úlohy nezištného pomocníka. Necháva život bežať bez násilia. Je nenápadný, neuchopiteľný, akoby sa skrýval, rozpúšťa povrchnosti, odhaľuje hlboké súvislosti, lebo je v intuitívnom, aj keď nie vždy plne vedomom spojení s kozmom. Nepresadzuje vo svete vlastnú vôľu. Skôr verne zrkadlí impulzy z okolia blízkeho aj vzdialeného a jeho viera v zmysluplnosť je mimoriadne mocná.

Svoje pozemské ja vníma ako dočasné, preto na ňom nelipne, pociťuje ho ako časovo obmedzený jav, ktorý tu na Zemi má splniť nejakú úlohu a plynúť ďalej a ďalej. Hlbokým celoživotným poznaním sa mu stáva to, že človek sa človekom stáva až pomocou lásky.

Čo, keď nepomáha ani rúško, ani testovanie, ani zákaz vychádzania?

  • spoznávať podstatu VÍRUSU a naučiť sa s ním zaobchádzať
  • spoznávať podstatu STRACHU a naučiť sa s ním zaobchádzať
  • rozpoznávať SUGESCIE, nepodliehať im a prestať ich šíriť
  • rozpoznávať MANIPULÁCIE, nepodliehať im a prestať ich používať

Chcete si prečítať DLHŠIU verziu s vysvetlením
alebo KRATŠIU verziu so stručným popisom, čo konkrétne robiť?

Stretnú sa dvaja, jeden má rúško a ten druhý hovorí:
"Načo to máš?"
"Tá látka ma chráni pred vírusmi."
"Vážne? A dá sa cez to dýchať?"
"Jasné, veď tá látka má maličké dierky a vzduch to prepúšťa."
Na druhý deň ten s rúškom vidí, ako si ten druhý oplocuje pozemok. A pýta sa:
"Čo robíš?"
"Chcem sa chrániť. Počul som, že tento rok bude veľa komárov."

Stretnú sa na ceste dvaja šoféri:
"Čo ty, taký ožratý a za volantom?"
A ten mu odpovedá:
"Veď včera som bol triezvy. Zastavili ma policajti dali mi fúkať. A predstav si, ešte mi dali aj potvrdenie, že tento negatívny test na neprítomnosť alkoholu mi platí celý týždeň!"

Očakávať, že častým testovaním sa zníži počet nakazených je rovnaký nezmysel, ako pri častom vážení očakávať, že schudneme.