O imunite

Pre toho, kto rád číta a vzdeláva sa, ponúkame niekoľko článkov:

články Heinza Grilla:

Zvýšenie imunitnej kompetencie prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

Posilnennie imunitnej sily exaktným poznávaním prejavov zla

Problém korony by ostal neriešiteľný, keby sa nezohľadnila duchovná príčina

Články na stránke Joga Narajana:

Najlepšia odpoveď imunity

Joga a rakovina

Stred osobnosti

Tvorivá aktivita vedomia

Rozlišovanie

Verné pozorovanie