Rytmus je poriadok.

Rytmus je harmónia a život.

Život podlieha

múdrym konkrétnym rytmom. Planéty krúžia usporiadane, opakovane okolo Slnka. Deň a noc vzniká z múdreho rytmu. Zima a leto, dorastajúci a ubúdajúci mesiac, príliv a odliv, vznikanie a zanikanie, kvitnutie a vädnutie. . .

Vplyvy hviezd určujú okrem rytmov v prírode aj najrozličnejšie nálady v človeku. Človek je svojím telom a náladou súčasťou Zeme. Človek je tak závislý od nadriadených rytmov hviezd. Práce a diela človeka na Zemi by mali byť vykonávané v súzvuku s rytmami vesmíru.

Rytmus je poriadok.

Rytmus je harmónia a život.

Každé porušenie rytmov prináša disharmóniu a oslabenie. Nervový systém reaguje na poruchy rytmov nervozitou, nevôľou, predráždením, únavou, myšlienkovým nepokojom a všeobecnou stratou radosti. Kozmické rytmy si nervový systém uvedomuje, ale prijíma ich aj nevedome.

Zostava ásan ako zoradenie cvičení je preto tak dôležitá, lebo so správnym usporiadaním vzniká harmonické vradenie sa do prebiehajúcich daných kozmických poriadkov.

Rytmus je poriadok.

Rytmus je harmónia a život.

Literatúra

O joge < Články <  Prečo cvičiť pravidelne? < naspäť