O joge < Články < naspäť

Prečo cvičiť pravidelne?

Rytmus, ktorý žije v dýchaní, okrem úlohy posilňovania vitálnych síl tela a súčasne udržiavania mentálnej koncentrácie, je v spojení aj s vesmírom alebo s vyššími zákonmi svetovo-vesmírneho tvorstva.

Prostredníctvom činného života vedomia prijíma ľudská bytosť rytmiku.

V nádychu cvičenec naberá formy vedomia zo svojich vlastných procesov myslenia a predstavivosti do seba a vo výdychu odovzdáva napokon všetky tie pohybové formy, ktoré spočívajú v jeho schopnosti vedomia do vonkajšieho sveta.

Literatúra