Ásana vedená silou myšlienky

Pri cvičení ásan nie je dôležitá technická schopnosť, ohybnosť alebo akrobatika, ale

majú byť rozšírené možnosti človeka a jemnosti vyjadrenia pohybu. Ásana je výrazom poznania a múdrosti. Sily formujúce pohyb nevychádzajú prvotne z tela, ale môžeme ich pri cvičeniach poznávať.

Aby sme dospeli k vlastnému skúsenostnému poznaniu svetelných síl, ktoré formujú telo v ásane, je nevyhnutné najskôr teoretické, intelektuálne porozumenie pojmov prostredníctvom imaginácií, ktoré pochádzajú od učiteľov s rozvinutým čistým vnímaním. Myšlienkové zaoberanie sa bez intelektualistického špekulovania je prvým krokom. Nasleduje prvé porozumenie v myšlienkach. Potom pokračuje samotná koncentračná a poznávacia práca v cvičeniach. Jasne zvolené predstavy, nie vykonštruované vonkajšie podobnosti, ale konkrétne vybraté prislúchajúce myšlienky, pripojené ku cvičeniu, vedú ku skutočnému vhľadu.

Každá poloha má obrazne popri fyzickom vykonaní ukázať aj mentálne upriamenie a rozvinutie koncentrácie. Predstava, idea, cieľový úmysel vedie telesné cvičenie. Podobne ako vodič, ktorý volantom riadi vozidlo. Myšlienka dospieva zhora cez činné sily duše ku svojmu stvárneniu pomocou nástroja tela. Keď nejaká idea týmto spôsobom dospeje k vypracovaniu, tak sa vyvinie subtílne, blahodárne tepelné pôsobenie z vnútra von, ktoré liečivo, usporiadavajúc a podnecujúc pôsobí na metabolizmus. Týmto spôsobom cvičenia bude prebudený ohnivý éter, spolu s ostatnými druhmi éteru, k spevňujúcej a zjednocujúcej činnosti.

tadasana - strom

Tepelný éter sa v sanskrite nazýva agni. Tvorí základ pre silu tvorivého myslenia a cítenie vedomé seba. Poskytuje prirodzenú substanciu pre meditáciu. Človek sa má tak dlho venovať v myšlienkach imagináciám, až kým sám rozvinie rovnakú substanciu, prostredníctvom ktorej dostane celkom reálne vnímanie, o čo ide pri tepelnom éteri. Človek s rozvinutým tepelným éterom je sám v sebe spočívajúci, stabilný, jasný a duchaprítomný. Farba tepelného éteru je modrá. Rozvinutie tepelného éteru je veľmi dôležitou disciplínou na jogovej ceste. Vyžaduje si to vhodné cvičenia. Bhaktijoga a všetko dôstojné a úctyhodné podporuje rozvinutie tepelného éteru.

Vynesením pohybu s bdelou pohyblivosťou, nadhľadom a s obsažným, formujúcim úmyslom do vykonania, sa prebúdza vyžarujúci a sympaticky pôvabný svetelný éter. Pohyb vo fyzickej forme je porovnateľný so zintenzívňovaním myšlienok. Každá forma slobodného rozvoja koncentrácie uvoľňuje šírku svetelnej sily. Takéto pohyby už nepôsobia hrubo vitálne, ale elegantne a napĺňajú priestor sympatiou.

Svetelný éter môžme ľahko pozorovať aj na rastline. V sanskrite sa označuje pojmom džjóti. Svetelný éter je neobyčajne dôležitý pri tvorivom vchádzaní do vzťahov a pre pocit spolupatričnosti. Svetelný éter je spojený s rozvinutou manipura čakrou, s centrom šírky astrálneho tela. Tepelný éter je spojený s rozvinutou srdcovou čakrou, anahátou a s pôsobením Ja.

V primárnej energii, prúdiacej ponad telo a previevajúcej ho, ktorá vytryskuje z energetického centra a aktivizuje údy elasticky a prispôsobivo, oživuje sa chemický éter. Po niekoľkých minútach pozorovania je možné zbadať pocit, akoby tienistej zelene. S prežívaním chemického éteru neprichádza pocit svetlého, priateľského farebného tónu, ale skôr takého tónu, ktorý pôsobí sám v sebe uzavreto.

Najintenzívnejšie vyžarujú všetky étery, keď sa poloha zadrží v konečnej fáze pokojne, bdelo a koncentrovane. Dôležité v celej ásanovej praxi je, že nastúpi rozhodná odhodlanosť k uváženému telesnému vykonaniu pri súčasnej myšlienkovej pohyblivosti, lebo tým sa zemský element transcenduje a životný éter sa môže prebudiť zo svojho klíčiaceho prazákladu.

shirsasana - stoj na hlave

Životný éter tvorí najvnútornejší základ pre inkarnáciu. Je základom ukotvenia vo vnútrajšku. Tento éter je spojený so spevňovaním, zhutňovaním, má príbuznosť s elementom zemským a u rastlín je zodpovedný za klíčenie a zakorenenie klíčku do zeme. Človek cvičením rozvinie cítenie, že životný éter pôsobí veľmi krásne, veľmi jemne a zodpovedá preciťovaniu jemnej ružovej farby.

r. 2003

Inšpiratívnym zdrojom pre prácu nášho štúdia jogy Narajana je "Joga z čistoty duše" Heinza Grilla.

Literatúra

O joge < Články <  O joge trochu hlbšie < naspäť