Očistenie a posilnenie síl duše jogou

V našej materialistickej dobe človek skoro zabudol na svoju podstatu a oklieštil jogu na púhy telocvik. Myslí si, že tréningom tela možno dospieť k cieľom jogy. Je to veľký omyl. V dávnych časoch, ale u mnohých učiteľov jogy aj dnes pretrváva vedomie o tom, že

telesné cvičenia jogy – ásany, ktoré sú iba jedným z viacerých článkov jogy, sú súčasne aj cvičeniami vedomia.

Okrem toho, joga nám ponúka cvičenia, ktoré sa vykonávajú v sede so vzpriameným chrbtom, v pokoji telesných energií a v čulosti energií duše a nazývajú sa cvičeniami duše. Ľudské duševné sily – cítenie, myslenie a vôľa, sú u normálneho človeka vzájomne poprepletané, poviazané, podobne ako fialová farba je zliata z modrej a červenej. Napriek tomu, že obe farby sú vo fialovej prítomné a vidíme ich našim zrakom, no nevieme ich od seba odlíšiť. Naše sily duše sú takto nerozlíšiteľne do seba povpletané a dôsledkom je ich nečistota, nesloboda.

Joga obsahuje mnoho rôznorodých súčastí. Jogovými cvičeniami, predovšetkým cvičeniami duše sa stávajú sily duše osamostatnené, čisté a slobodné. Vedome sa vytvára vnútorná usporiadanosť, nová organizácia vnútra človeka. Procesy oslobodzovania a rozpúšťania spleteností a závislostí prinášajú človeku mnohé zmeny. Človek sa akoby novými očami začína pozerať na svet, na ľudí, aj sám na seba, so svojimi problémami. Keď postupne mizne, alebo sa oslabuje neprehľadné spletenie síl duše, stávajú sa rýdzimi, čistými a skvejúcimi sa ako drahokamy.

Ako pôsobia cvičenia duše na nás samých? Ako pôsobia na nervový systém? Predovšetkým pobadáme veľké upokojenie. Ako vzniká toto upokojenie?

Tým, že sa svojím vedomím dlhšiu dobu (niekoľko minút) venujeme iba jednej veci (napríklad pozorovaniu jednej rastliny, alebo pri čítaní inšpiratívneho textu sa zaoberáme jednou témou...), a že sami z vlastného Ja vedieme svoje cvičenie, vznikla naša vlastná vnútorná aktivita v pozorovaní a v tvorbe myšlienok, čo spôsobí usporiadanosť, a tým pokoj vo vedomí. Tam, kde vzniká usporiadanosť, mizne chaos, rozptyl, a nastáva pokoj.

Najdôležitejším princípom liečenia, ktorý objavíme pri cvičeniach jogy, najmä pri procesoch stabilizácie a spevnení v osobnosti v integrálnom zmysle je to, že sme pozornosť, svoje myšlienky a sily vnímania nasmerovali na jednu vec a udržali sme ju určitý čas. Tak začíname viesť svoje vedomie samoaktívne. Keď chceme byť pánmi, ustanoviť svoje Ja za vládcu vo svojej bytosti, je táto schopnosť podstatná. Treba ju pestovať, cvičiť a kultivovať.

 

padangusthasana - stoj na prstoch nôh

Usporiadaním a očistením duševných síl sa vytvára možnosť intenzívnejšieho vyžarovania vnútornej podstaty Ja, duchovnej lásky, ktorá cez čistejšie obaly môže silnejšie vyžarovať. V očistenejšom vnútornom prostredí človeka môže klíčiť, rásť a kvitnúť vnútorné Ja.

Vnútorné Ja je našou podstatou, žiarivou silou, ktorú by sme v každom prípade mali ustanoviť za pána v našej bytosti. Nemali by sme sa nechávať v otroctve nižších článkov, či už ide o telo a jeho pocitovosť pohody, alebo o city, alebo o rozličné sklony našej nižšej prirodzenosti, alebo môže ísť o rôzne ideje, ktoré na nás pôsobia z okolia, sú nám v skutočnosti cudzie, ale pod vplyvom spoločenskej klímy ich preberáme a stávame sa tým neslobodnými. Vnútorné Ja sa pomocou cvičení jogy stáva pojítkom čistých síl duše, aby sa osobnosť človeka nerozpadla.

shirsasana - stoj na hlave

Keď prenecháme panovanie nad sebou citom alebo telesným pocitom alebo iným vplyvom, príčinou je slabé vnútorné Ja a dôsledkom je nesloboda. Človek stráca kontrolu nad svojimi vlastnými činmi tým, že stráca vedomie o ich pravej motivácii.

Nepokoj je znakom chýbajúceho uvedomenia. Objavovanie pokojného pólu v nás a rozvoj uvedomenia sú tými hlavnými požiadavkami života, od ktorých tak často utekáme zo strachu pred konfrontáciou s hlbokými otázkami života. Permanentný únik do kompenzačných vzorcov správania prostredníctvom konzumného prístupu, rýchleho vzrušenia a senzácií vonkajšieho sveta, nerieši základný problém slabosti, pocitu oddelenosti, prázdnoty, vnútornej úbohosti, izolácie a odcudzenia.

Prepracovávaním a usporiadavaním jednotlivých článkov ľudskej prirodzenosti v cvičeniach jogy človek aktívne vytvára a rozvíja vyššie články svojej bytosti, ktoré boli človeku darované ako semienka.

r. 2003

Inšpiratívnym zdrojom pre prácu nášho štúdia jogy Narajana je "Joga z čistoty duše" Heinza Grilla.

Literatúra

O joge < Články <  O joge trochu hlbšie < naspäť