O joge < Články < naspäť

Joga a kvety

V dvanástich kapitolách ponúkame praktické myšlienky o cvičení jogy, náčrt o súvislostiach človeka a sveta rastlín a o rozvíjaní a podporovaní liečivých a tvorivých schopností človeka prostredníctvom jogy.

trikonasana - trojuholník