O joge < Články <  Joga a kvety < naspäť

Jogový cvik ako vyjadrenie duševných kvalít

Ásana znamená postoj, postoj duše, ktorý vyjadríme telom. Na príklade ásany polmesiac si ukážeme, ako jedna ásana, jedna telesná poloha môže byť vykonávaná na veľmi odlišných úrovniach vedomia.

Najbežnejšie sa na cvičeniach stretávame s púhou telesnou formou, kde podľa popisu telesných partií vykonáme cvik a o obsahy vedomia sa príliš nestaráme. Ostávame v našom bežnom stave vedomia a cvik cvičíme viac gymnasticky, alebo rehabilitačne, pričom ho zacvičíme tak, ako nám to naše fyzické možnosti povolia bez vedomej práce na zmene vnútorného postoja. Ostávame v postoji duše, ktorý nám je prirodzene daný našou karmou. Telom potom vyjadríme niečo osobné, špecifické pre našu osobnosť, čo súvisí s našou vlastnou karmou, s našimi individuálnymi záťažami.

Avšak ásana v origináli jej existencie je niečím archetypickým, niečím objektívne daným. Je postojom duše, ktorý máme naštudovávať a učiť sa vychovať vlastné vedomie tak, aby bolo schopné ten vnútorný čistý postoj duše pretlmočiť pomocou tela navonok. Učíme sa opúšťať staré vzorce myslenia a vychovávať sami seba k novým postojom. Takýmto cvičením prikladáme ďalší stavebný kameň v našom úsilí.

Heinz Grill v knihe „Duševná dimenzia jogy „ píše: „Táto znamenitá poloha popisuje oba smery pohybu, ktoré vedomie, alebo odborným názvom, astrálne telo, zaujíma. Oba tieto pohyby sú upriamené na jednej strane do šírky a otvorenosti do sveta a do kozmického priestoru, a na druhej strane, k Zemi a k integrácii na Zemi. Oba tieto pohyby sa vyjadrujú v cviku. Astrálne telo sa neustále usiluje o roztiahnutie, je rovnaké ako svetlo kozmu, ktoré je účinné tak smerom k Zemi ako aj k svetovým priestorom vyžarujúc a túžiac po citlivom dotyku."

      

anjaneyasana - polmesiac

Po dynamickej fáze nastupuje statická fáza. Vybudovávame si v nej jasnú koncentráciu. Čiže rozlišovanie. Pri cvičení sa konkrétne rozčleňujú myslenie, cítenie a vôľa na tri samostatné a slobodné sily duše. Sila myslenia sa koncentruje a silnie. Smerujeme k prežívaniu svetelnej podstaty myšlienky. Sila vôle sa stáva slnečnou, silnou a samostatnou. Vnútorný cit sa osamostatní a dá sa prežiť ako spájajúca kreatívna sila. Silu vôle uschopňujeme byť nezávislou a slobodne pôsobiacou.

Aby nastalo potrebné odpútanie, ktoré sa nám spočiatku javí ako nedosiahnuteľný cieľ, úplne pod prahom nášho uvedomenia, treba počas statickej fázy cieľavedome vyvíjať koncentráciu. Koncentrácia sa dá budovať postupne, pomocou rozvíjania pokoja a pomocou jasného premýšľania. Môžeme sa napríklad venovať obrazu ásany. Tak ľahšie nastane odpútanie. Polmesiac je vhodným príkladom ásany na nácvik. Je totiž priamym obrazom rozčlenenia.

Rozčleníme si telo na tri oblasti,

1.základ pri zemi – nohy, spodok trupu – poklesnutie, vnorenie do blízkosti zeme,

2.oblasť manipúry – veľká dynamika,

3.oblasť vrchnej časti trupu, plecia, krk, šija, tvár – uvoľnenie.

To tretie najčastejšie zabúdame, nedávame tomu príslušnú dôležitosť, alebo to skoro vôbec nedokážeme. A je v tom veľká sila. Toto rozčlenenie má spätný vplyv na sily duše. Rozvíjame tým koncentráciu, máme vynikajúci a vhodný obsah koncentrácie. Keď takto cvičíme dlhšiu dobu, cítiť z nás svetlejšie a ľahšie vyžarovanie. Takto môžeme presvetliť a preslniť celú svoju auru konkrétnou prácou.

Normálne u každého nesie hrudná chrbtica citový balast, emocionálne zápchy a citové ilúzie nášho konkrétneho života. Ilúzie sa manifestujú tvrdým svalstvom v okolí hrudnej chrbtice. Zväzujúce emócie, v ktorých sme zamotaní, teda ilúzie, nás zošnurovávajú v strede rytmického priestoru, v hrudníku. Takýmto cvičením vytvoríme úplne nové éterické sily, ktoré budú žiariť z nášho éterického tela na fyzické telo, budú rozpúšťať blokády a umožnia nám mobilizáciu hrudnej chrbtice, a tým zaujatie skutočného nového postoja vo vnútri a potom aj telom navonok.

Dynamika nasleduje po odpútaní. Na príklade tejto pomerne jednoduchej, aj pre začiatočníkov ľahšej ásany študujeme, že vedomie má mnoho vrstiev a cvik nadobúda podľa toho stále náročnejšiu dimenziu. Vlastná dynamika ásany je možná ako následok odpútanosti. Pociťujeme telo ako stále viac sa do jedného bodu sťahujúci, zužujúci kruh. Astrálne telo, vedomie naberá svoje prirodzené, skutočné a čisté usporiadanie, vedomie sa nanovo usporiadava v súlade s kozmickým poriadkom.

Ten materiálny a nosný vnútorný pocit, ktorý je v skrytosti daný telom, a ktorý obsahuje dušu, nanovo povstáva v kozmických svetoch ako v širokom kruhu. A tak polmesiacom popisujeme kozmicko-duchovný obraz.

Rozvinutie praktickej koncentrácie spôsobuje cvičenie bez emócií, ktoré dáva ľahkosť. Nastáva odpútanie od starých poviazaných psychologických vzorcov a od nedokonalých myšlienok a závislosť spôsobujúcich emócií. Rozvinutie lepších zvyklostí, ušľachtilého správania sa plného piety, úcty a rozvinutie jasne orientovaných myšlienok a činov rozradostí náladu, ktorá sa javí slobodná a silná.

Usporiadanie astrálneho tela nastáva odpútaním sa od minulých polovičatých, karmicky určených, nevhodných myšlienok a pocitov správnym spôsobom a orientovaním sa na vyššie dokonalejšie ideály s praktickým úmyslom vyššieho vývoja. Harmónia v astrálnom tele nastáva vytváraním kruhu manipúry a višudhi. Harmonické usporiadanie astrálneho tela spôsobuje prílev substanciálnych síl vôle. Znamená to milovať božský prílev, ktorý individualitu-Ja posilňuje. Spôsobuje to presvetlenie tela.

Ukázali sme si, že vykonanie ásany môže prebiehať na rozličných úrovniach vedomia. Cvik má vždy určitú dimenziu, hĺbku alebo plytkosť. Prvotná je práca vedomia a až potom nasleduje telesné vyjadrenie.

r. 2006