„ Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Rovnovážne ásany 

                 

         TADASANA        NATARAJASANA    PADANGUSTHASANA

                   strom                  tanečník         stoj na prstoch nôh / drep

 

          

VATAYANASANA            KAKASANA            URDHVA MUKHA

                                                                         PASCHIMOTTANASANA

            kôň                         vrana                       balančné kliešte

      

    TULADANDASANA      SAMDHISTHANA

           váha                   Andrejov kríž

          PARSVA TULADANDASANA          

                           váha bokom                          

 

 Túto stránku pripravujeme - doplníme popisy jednotlivých cvikov, ako ásanu vykonať, vnútorný význam polohy aj zdravotné účinky ásan.

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

 O joge  ásany  <   späť