„ Vitalizujúce a energetizujúce sú telesné cvičenia aj cvičenia duše.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Nasledovná zostava ásan je inšpirovaná princípami preduchovňovania tela (H:Grill: Preduchovnenie tela) a je zostavená na tému:

"Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok"

s dôrazom na aspekt OTVÁRANIE. V praxi na kurzoch je pretkávaná prípravnými a rozcvičovacími cvičeniami a tiež cvičeniami duše, ktoré vychádzajú z novej jogovej vôle tak, ako ju formuloval R.Steiner. Ako základnú literatúru pre naštudovávanie ásan odporúčame "Duševnú dimenziu jogy" a "Novú jogovú vôľu" od H.Grilla.

1. Pozdrav slnku (surja namaskar)

2. Uttanásana a polmesiac v stoji (čandrasana)

3. Joga mudra a poloha dieťaťa (joga mudra s variáciou rúk)

4. Sviečka (sarvangasana)

5. Ryba (macjasana)

6. Polovičný diamamnt (supta vadžrásana)

7. Kliešte (paščimottanasana)

8. Šikmá rovina (purvottanasana)

9. Polmesiac (aňdžanéjásana)

10. Výkrut v ľahu (nakrasana)

11. Stoj na prstoch nôh (vo vzpriamení alebo v drepe) (padanguštásana)

12. Trojuholník (trikonásana), a všetky možné varianty trojuholníkov

13. Široký kruh

   Pozdrav Slnku

 

 

    

 

 

 

 

  O joge  Zostavy ásan <  späť