Mantry

Mantra So ham so ham, so ham Šivo ham

Preklad a popis významu čoskoro doplníme.

spievanie

Mantry  <  späť

Mantra Šrí Krišna Govinda

Preklad a popis významu a noty čoskoro doplníme.

spievanie

Mantry  <  späť